Opening havenkantoor op zaterdag 29 juni a.s.

11-06-2019

Feestelijke opening nieuw havenkantoor

Op zaterdag 29 juni wordt het onlangs opgeleverde havenkantoor officieel geopend.

Met de ingebruikname van dit mooie gebouw is de haven weer helemaal bij de tijd. Het prachtige gebouw is ontworpen door JONG architecten uit Lemmer. Het wordt verwarmd door middel van vloerverwarming en een warmtepomp. Volledig gasloos dus. Er is een ruime en uitnodigende ontvangstruimte en balie waar we u van dienst kunnen zijn. Door de grote raampartijen is er vanuit het havenkantoor optimaal zicht over het haventerrein.

Alle Wartensters, onze gasten, ligplaatshouders en campingbewoners zijn uitgenodigd om de officiële opening met ons mee te vieren.
U bent van harte welkom vanaf 11.00u tot ca. 14.00u.
Onze bestuursvoorzitter Piet van der Velde zal u welkom heten en de officiële openingshandeling verrichten.
Met een optreden van het Leeuwarder Shantykoor, activiteiten voor jong en oud bij en op het water, muziek en catering door De Kok en de Walvis. 
Vanzelfsprekend kunt u even een kijkje nemen in het havenkantoor.

U bent van harte welkom!

Met o.a. medewerking van:
Het Leeuwarder Shantykoor
Outdoor Veldboom
Greenjoy 
Museum Warten - De Greidboerderij
De Kok en de Walvis
IJZV De Kruiswaters

-------------

Feestlike iepening nij havenkantoar

Op sneon 29 juni wurdt it koartlyn oplevere havenkantoar offisjeel iepene.

Mei it yn gebrûk nimmen fan dit moaie gebou is de haven wer hielendal by de tiid. It prachtige gebouw is ûntworpen troch JONG architekten út De Lemmer. It wurdt ferwaarme troch flierferwaarming en in waarmtepomp. Hielendal gasleas dus. Der is in romme en útnoegjende ûntfangstromte en balie wêr't we jo helpe kinne. Troch grutte ruten is der fanút it havenkantoar optimaal sicht oer it haventerrein.

Alle Wartensters, ús gasten, lisplakhâlders en campingbewenners binne útnoege om de offisjele iepening mei ús te fieren.
Jo binne fan herte wolkom fan 11.00 oere oant likernôch 14.00u.
Us bestjoersfoarsitter Piet van der Velde sil jo wolkom hjitte en de offisjele iepeningshandeling ferrjochtsje.
Mei in optreden fan it Ljouwerter Shantykoar, aktiviteiten foar jong en âld by en op it wetter, muzyk en catering troch De Kok en de Walvis.
Fansels kinne jo even sjen yn it havenkantoar.

Jo binne fan herte wolkom!

Mei û.o. meiwurking fan:
It Ljouwerter Shantykoar
Outdoor Veldboom
Greenjoy
Museum Warten - de Greidbuorkerij
De Kok en de Walvis
IJZV de Kruiswaters

 

 

Neem contact op

T: (058) 2551870


Vanaf april tot en met september zijn wij iedere dag geopend!
08.30 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 18.00 uur 
               

© 2019 Jachthaven Wartena   |   Privacyverklaring   |   Realisatie: WMMEDiA